A  A+ A+

Powiat ostrowski 

ostrowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 619
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 672
Liczba ważnych kart:27 671
Frekwencja wyborcza:21.35%
Liczba głosów ważnych:26 535
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Wielkopolski 59 691  14 554  14 553  14 048  0.00
Nowe Skalmierzyce 12 163  2 225  2 225  2 116  0.00
Odolanów 11 318  2 563  2 563  2 413  0.00
Ostrów Wielkopolski 14 892  2 696  2 696  2 587  0.00
Przygodzice 9 431  2 092  2 092  2 009  0.00
Raszków 9 222  1 543  1 543  1 476  0.00
Sieroszewice 7 709  1 090  1 090  1 039  0.00
Sośnie 5 193  909  909  847  0.00
Ogółem 129 619  27 672  27 671  26 535  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne