A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 10.30% 12.78% 15.27% 17.75% 20.23% 22.72% 25.20% 27.68% 30.16% 32.65%
danych 12.77% 15.26% 17.74% 20.22% 22.71% 25.19% 27.67% 30.15% 32.64% 35.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 619
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 672
Liczba ważnych kart:27 671
Frekwencja wyborcza:21.35%
Liczba głosów ważnych:26 535
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:4 696
% 17.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Wielkopolski 59 691  14 554  14 553  14 048  1 447  10.30
Nowe Skalmierzyce 12 163  2 225  2 225  2 116  482  22.78
Odolanów 11 318  2 563  2 563  2 413  517  21.43
Ostrów Wielkopolski 14 892  2 696  2 696  2 587  566  21.88
Przygodzice 9 431  2 092  2 092  2 009  649  32.30
Raszków 9 222  1 543  1 543  1 476  375  25.41
Sieroszewice 7 709  1 090  1 090  1 039  365  35.13
Sośnie 5 193  909  909  847  295  34.83
Ogółem 129 619  27 672  27 671  26 535  4 696  17.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 2 661 56.67 10.03
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 1 870 39.82 7.05
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 26 0.55 0.10
JANKOWIAK Wojciech 13 0.28 0.05
SZALCZYK Zofia Barbara 14 0.30 0.05
PASZYK Krzysztof Michał 7 0.15 0.03
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 33 0.70 0.12
KUBIAK Andrzej 23 0.49 0.09
CHOJNACKA Andżelika Helena 28 0.60 0.11
BAUMGART Marek Piotr 21 0.45 0.08