A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat rawicki 

rawicki
brak 0.74% 0.84% 0.93% 1.03% 1.12% 1.22% 1.31% 1.41% 1.50% 1.60%
danych 0.83% 0.92% 1.02% 1.11% 1.21% 1.30% 1.40% 1.49% 1.59% 1.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 304
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 294
Liczba ważnych kart:8 293
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:7 855
% głosów ważnych:94.72%
Liczba głosów na listy komitetu:117
% 1.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bojanowo 7 072  1 068  1 067  1 009  17  1.68
Jutrosin 5 550  852  852  807  0.74
Miejska Górka 7 480  1 137  1 137  1 051  15  1.43
Pakosław 3 642  657  657  616  0.81
Rawicz 24 560  4 580  4 580  4 372  74  1.69
Ogółem 48 304  8 294  8 293  7 855  117  1.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 46 39.32 0.59
WITZBERG Maciej 9 7.69 0.11
WIŚNIEWSKI Maciej 14 11.97 0.18
BŁOSZYK Klaudia Justyna 8 6.84 0.10
JANUSZ Agata Joanna 12 10.26 0.15
JANKOWSKI Maciej Filip 9 7.69 0.11
TOMASZEWSKA Agnieszka 8 6.84 0.10
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 7 5.98 0.09
HANC Tomasz Ryszard 4 3.42 0.05