A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat słupecki 

słupecki
brak 3.20% 3.47% 3.73% 4.00% 4.26% 4.53% 4.80% 5.06% 5.33% 5.59%
danych 3.46% 3.72% 3.99% 4.25% 4.52% 4.79% 5.05% 5.32% 5.58% 5.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:310
% 3.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Słupca 11 505  2 718  2 718  2 590  83  3.20
Lądek 4 693  668  668  632  31  4.91
Orchowo 3 110  552  552  512  30  5.86
Ostrowite 4 181  612  612  580  22  3.79
Powidz 1 833  459  459  446  15  3.36
Słupca 7 484  1 023  1 023  984  37  3.76
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  1 357  57  4.20
Zagórów 7 215  1 048  1 048  970  35  3.61
Ogółem 48 003  8 541  8 540  8 071  310  3.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 117 37.74 1.45
TOMCZAK Witold Stanisław 53 17.10 0.66
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 36 11.61 0.45
JĘDRECKA Jolanta Janina 23 7.42 0.28
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 10 3.23 0.12
MYKYTYN Anna Beata 16 5.16 0.20
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 9 2.90 0.11
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 10 3.23 0.12
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 12 3.87 0.15
MASŁOWSKI Arkadiusz 24 7.74 0.30