A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat słupecki 

słupecki
brak 8.43% 9.70% 10.96% 12.23% 13.49% 14.76% 16.02% 17.29% 18.55% 19.82%
danych 9.69% 10.95% 12.22% 13.48% 14.75% 16.01% 17.28% 18.54% 19.81% 21.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:977
% 12.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Słupca 11 505  2 718  2 718  2 590  303  11.70
Lądek 4 693  668  668  632  60  9.49
Orchowo 3 110  552  552  512  79  15.43
Ostrowite 4 181  612  612  580  56  9.66
Powidz 1 833  459  459  446  94  21.08
Słupca 7 484  1 023  1 023  984  83  8.43
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  1 357  151  11.13
Zagórów 7 215  1 048  1 048  970  151  15.57
Ogółem 48 003  8 541  8 540  8 071  977  12.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 413 42.27 5.12
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 13 1.33 0.16
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 25 2.56 0.31
TOMASZEWSKI Tadeusz 409 41.86 5.07
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 13 1.33 0.16
AJCHLER Romuald Kazimierz 6 0.61 0.07
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 49 5.02 0.61
NIEDBAŁA Marek Leon 6 0.61 0.07
WITKOWSKA Karolina Joanna 33 3.38 0.41
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 10 1.02 0.12