A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat słupecki 

słupecki
brak 4.26% 4.53% 4.79% 5.06% 5.33% 5.60% 5.86% 6.13% 6.40% 6.66%
danych 4.52% 4.78% 5.05% 5.32% 5.59% 5.85% 6.12% 6.39% 6.65% 6.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:487
% 6.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Słupca 11 505  2 718  2 718  2 590  155  5.98
Lądek 4 693  668  668  632  38  6.01
Orchowo 3 110  552  552  512  30  5.86
Ostrowite 4 181  612  612  580  35  6.03
Powidz 1 833  459  459  446  19  4.26
Słupca 7 484  1 023  1 023  984  55  5.59
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  1 357  94  6.93
Zagórów 7 215  1 048  1 048  970  61  6.29
Ogółem 48 003  8 541  8 540  8 071  487  6.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOPACZ Zygmunt Bolesław 291 59.75 3.61
ADAMCZAK Michał Marek 49 10.06 0.61
ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina 22 4.52 0.27
RYBARCZYK Tomasz 29 5.95 0.36
SZYMAŃSKI Kasper Jakub 9 1.85 0.11
KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata 13 2.67 0.16
INDRZEJCZAK Dawid 11 2.26 0.14
OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 19 3.90 0.24
WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 10 2.05 0.12
CZYŻ Natalia Maria 34 6.98 0.42