A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat śremski 

śremski
brak 2.90% 3.17% 3.43% 3.70% 3.96% 4.23% 4.49% 4.76% 5.02% 5.29%
danych 3.16% 3.42% 3.69% 3.95% 4.22% 4.48% 4.75% 5.01% 5.28% 5.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 507
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 483
Liczba ważnych kart:9 476
Frekwencja wyborcza:19.96%
Liczba głosów ważnych:9 022
% głosów ważnych:95.21%
Liczba głosów na listy komitetu:338
% 3.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 3 821  614  614  586  17  2.90
Dolsk 4 593  638  638  616  27  4.38
Książ Wielkopolski 6 643  891  889  811  45  5.55
Śrem 32 450  7 340  7 335  7 009  249  3.55
Ogółem 47 507  9 483  9 476  9 022  338  3.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 92 27.22 1.02
TOMCZAK Witold Stanisław 119 35.21 1.32
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 24 7.10 0.27
JĘDRECKA Jolanta Janina 17 5.03 0.19
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 7 2.07 0.08
MYKYTYN Anna Beata 13 3.85 0.14
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 12 3.55 0.13
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 26 7.69 0.29
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 17 5.03 0.19
MASŁOWSKI Arkadiusz 11 3.25 0.12