A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wrzesiński 

wrzesiński
brak 2.84% 2.98% 3.13% 3.27% 3.42% 3.56% 3.70% 3.85% 3.99% 4.14%
danych 2.97% 3.12% 3.26% 3.41% 3.55% 3.69% 3.84% 3.98% 4.13% 4.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 671
Liczba ważnych kart:11 669
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:11 162
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:363
% 3.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołaczkowo 4 756  870  868  823  24  2.92
Miłosław 8 318  1 492  1 492  1 408  40  2.84
Nekla 5 662  1 082  1 082  1 020  42  4.12
Pyzdry 5 735  947  947  912  39  4.28
Września 35 689  7 280  7 280  6 999  218  3.11
Ogółem 60 160  11 671  11 669  11 162  363  3.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 123 33.88 1.10
TOMCZAK Witold Stanisław 96 26.45 0.86
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 22 6.06 0.20
JĘDRECKA Jolanta Janina 20 5.51 0.18
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 12 3.31 0.11
MYKYTYN Anna Beata 9 2.48 0.08
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 12 3.31 0.11
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 17 4.68 0.15
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 17 4.68 0.15
MASŁOWSKI Arkadiusz 35 9.64 0.31