A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wrzesiński 

wrzesiński
brak 0.69% 0.82% 0.95% 1.07% 1.20% 1.33% 1.46% 1.59% 1.71% 1.84%
danych 0.81% 0.94% 1.06% 1.19% 1.32% 1.45% 1.58% 1.70% 1.83% 1.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 671
Liczba ważnych kart:11 669
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:11 162
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:173
% 1.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołaczkowo 4 756  870  868  823  0.73
Miłosław 8 318  1 492  1 492  1 408  14  0.99
Nekla 5 662  1 082  1 082  1 020  0.69
Pyzdry 5 735  947  947  912  0.88
Września 35 689  7 280  7 280  6 999  138  1.97
Ogółem 60 160  11 671  11 669  11 162  173  1.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 78 45.09 0.70
WITZBERG Maciej 9 5.20 0.08
WIŚNIEWSKI Maciej 34 19.65 0.30
BŁOSZYK Klaudia Justyna 10 5.78 0.09
JANUSZ Agata Joanna 8 4.62 0.07
JANKOWSKI Maciej Filip 9 5.20 0.08
TOMASZEWSKA Agnieszka 14 8.09 0.13
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 6 3.47 0.05
HANC Tomasz Ryszard 5 2.89 0.04