A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat złotowski 

złotowski
brak 21.36% 22.14% 22.92% 23.70% 24.48% 25.27% 26.05% 26.83% 27.61% 28.39%
danych 22.13% 22.91% 23.69% 24.47% 25.26% 26.04% 26.82% 27.60% 28.38% 29.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 051
Liczba ważnych kart:10 050
Frekwencja wyborcza:18.18%
Liczba głosów ważnych:9 522
% głosów ważnych:94.75%
Liczba głosów na listy komitetu:2 453
% 25.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Złotów 15 037  3 528  3 527  3 396  889  26.18
Jastrowie 9 208  1 433  1 433  1 364  374  27.42
Krajenka 5 919  1 194  1 194  1 134  280  24.69
Lipka 4 421  723  723  661  182  27.53
Okonek 7 075  990  990  927  198  21.36
Tarnówka 2 481  387  387  356  99  27.81
Zakrzewo 3 914  777  777  720  210  29.17
Złotów 7 225  1 019  1 019  964  221  22.93
Ogółem 55 280  10 051  10 050  9 522  2 453  25.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 1 701 69.34 17.86
DZIUBA Tadeusz Antoni 172 7.01 1.81
ROGACKI Adam Maksym 228 9.29 2.39
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 121 4.93 1.27
HINC Sławomir Michał 27 1.10 0.28
WICHNIEWICZ Maria Joanna 52 2.12 0.55
SOWA Marek Jan 20 0.82 0.21
SOBOTA Halina Teresa 60 2.45 0.63
JEMIELITY Ewa Anna 30 1.22 0.32
MASIEL Jan Tadeusz 42 1.71 0.44