A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat goleniowski 

goleniowski
brak 20.00% 20.71% 21.42% 22.12% 22.83% 23.54% 24.25% 24.96% 25.66% 26.37%
danych 20.70% 21.41% 22.11% 22.82% 23.53% 24.24% 24.95% 25.65% 26.36% 27.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 570
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 564
Liczba ważnych kart:11 563
Frekwencja wyborcza:17.64%
Liczba głosów ważnych:11 069
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:2 400
% 21.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Goleniów 28 593  5 537  5 537  5 380  1 090  20.26
Maszewo 6 663  775  775  746  202  27.08
Nowogard 20 126  3 794  3 794  3 578  783  21.88
Osina 2 287  357  357  332  86  25.90
Przybiernów 4 065  544  543  518  136  26.25
Stepnica 3 836  557  557  515  103  20.00
Ogółem 65 570  11 564  11 563  11 069  2 400  21.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 733 72.21 15.66
HOC Czesław 80 3.33 0.72
RAFALSKA Elżbieta 137 5.71 1.24
MATERNA Jerzy Marian 119 4.96 1.08
ROBAK Marzanna Urszula 64 2.67 0.58
SZYMAŃSKA Halina Barbara 95 3.96 0.86
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 66 2.75 0.60
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 12 0.50 0.11
RONOWICZ Bożena 34 1.42 0.31
SZAŁABAWKA Artur Lesław 60 2.50 0.54