A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 26.88% 28.26% 29.64% 31.03% 32.41% 33.79% 35.17% 36.55% 37.94% 39.32%
danych 28.25% 29.63% 31.02% 32.40% 33.78% 35.16% 36.54% 37.93% 39.31% 40.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:5 492
% 38.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  3 892  39.73
Dygowo 4 382  712  712  677  182  26.88
Gościno 4 102  653  653  624  184  29.49
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  709  40.70
Rymań 3 323  359  359  345  129  37.39
Siemyśl 2 921  433  433  410  119  29.02
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  277  37.53
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  5 492  38.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 3 858 70.25 26.92
BUKIEWICZ Bożenna 199 3.62 1.39
GRODZKI Tomasz Paweł 447 8.14 3.12
KUNICKA Halina 120 2.18 0.84
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 180 3.28 1.26
MACHALICA Krzysztof Edward 23 0.42 0.16
ŁAWRYNOWICZ Zofia 111 2.02 0.77
MARCINKIEWICZ Mirosław 90 1.64 0.63
ŁĄCKI Artur Jarosław 34 0.62 0.24
KOCHAN Magdalena Maria 430 7.83 3.00