A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 1.41% 2.61% 3.81% 5.01% 6.21% 7.41% 8.61% 9.81% 11.01% 12.21%
danych 2.60% 3.80% 5.00% 6.20% 7.40% 8.60% 9.80% 11.00% 12.20% 13.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:434
% 3.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  138  1.41
Dygowo 4 382  712  712  677  57  8.42
Gościno 4 102  653  653  624  34  5.45
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  73  4.19
Rymań 3 323  359  359  345  46  13.33
Siemyśl 2 921  433  433  410  55  13.41
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  31  4.20
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  434  3.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 151 34.79 1.05
RZEPA Jarosław Michał 142 32.72 0.99
KORCZYŃSKA Dorota Marta 35 8.06 0.24
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 9 2.07 0.06
KRAWCZUK Jan 25 5.76 0.17
FIEDOROWICZ Czesław 10 2.30 0.07
KULINICZ Tomasz Teodor 2 0.46 0.01
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 11 2.53 0.08
KUCHARSKA Barbara 20 4.61 0.14
MIĆKO Ryszard Józef 29 6.68 0.20