A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat koszaliński 

koszaliński
brak 1.84% 2.08% 2.32% 2.56% 2.80% 3.05% 3.29% 3.53% 3.77% 4.01%
danych 2.07% 2.31% 2.55% 2.79% 3.04% 3.28% 3.52% 3.76% 4.00% 4.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:279
% 3.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  43  4.23
Biesiekierz 4 854  898  897  869  23  2.65
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  44  4.25
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  37  3.48
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  31  2.40
Polanów 7 058  972  972  915  25  2.73
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  57  3.61
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  19  1.84
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  279  3.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 111 39.78 1.26
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 52 18.64 0.59
BACHALSKI Dariusz Jacek 10 3.58 0.11
MARKIEWICZ Dorota 21 7.53 0.24
SZOSTAŁO Wiktor 24 8.60 0.27
WOJTCZAK Kinga 19 6.81 0.22
SZURA Zbigniew Jan 5 1.79 0.06
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 5 1.79 0.06
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 7 2.51 0.08
KASZNIA Magdalena Anna 25 8.96 0.28