A  A+ A+

Powiat myśliborski 

myśliborski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barlinek 15 628  2 667  2 667  2 567  0.00
Boleszkowice 2 337  287  287  276  0.00
Dębno 16 461  2 836  2 835  2 722  0.00
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  2 408  0.00
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  314  0.00
Ogółem 53 541  8 623  8 621  8 287  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne