A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat policki 

policki
brak 38.18% 39.54% 40.90% 42.26% 43.62% 44.99% 46.35% 47.71% 49.07% 50.43%
danych 39.53% 40.89% 42.25% 43.61% 44.98% 46.34% 47.70% 49.06% 50.42% 51.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:5 982
% 44.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  4 300  2 227  51.79
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  1 882  931  49.47
Nowe Warpno 1 327  302  302  289  129  44.64
Police 32 038  7 333  7 333  7 058  2 695  38.18
Ogółem 56 131  13 967  13 965  13 529  5 982  44.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 2 987 49.93 22.08
BUKIEWICZ Bożenna 282 4.71 2.08
GRODZKI Tomasz Paweł 2 023 33.82 14.95
KUNICKA Halina 110 1.84 0.81
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 46 0.77 0.34
MACHALICA Krzysztof Edward 21 0.35 0.16
ŁAWRYNOWICZ Zofia 47 0.79 0.35
MARCINKIEWICZ Mirosław 51 0.85 0.38
ŁĄCKI Artur Jarosław 27 0.45 0.20
KOCHAN Magdalena Maria 388 6.49 2.87