A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 15.42% 17.02% 18.61% 20.21% 21.81% 23.41% 25.00% 26.60% 28.20% 29.79%
danych 17.01% 18.60% 20.20% 21.80% 23.40% 24.99% 26.59% 28.19% 29.78% 31.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:1 282
% 26.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  51  17.35
Kozielice 2 103  272  272  253  39  15.42
Lipiany 4 900  815  815  771  242  31.39
Przelewice 4 277  500  500  476  135  28.36
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  752  28.58
Warnice 2 827  372  372  355  63  17.75
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  1 282  26.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 671 52.34 14.04
BUKIEWICZ Bożenna 67 5.23 1.40
GRODZKI Tomasz Paweł 321 25.04 6.72
KUNICKA Halina 41 3.20 0.86
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 21 1.64 0.44
MACHALICA Krzysztof Edward 12 0.94 0.25
ŁAWRYNOWICZ Zofia 34 2.65 0.71
MARCINKIEWICZ Mirosław 28 2.18 0.59
ŁĄCKI Artur Jarosław 8 0.62 0.17
KOCHAN Magdalena Maria 79 6.16 1.65