A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 5.97% 8.47% 10.97% 13.46% 15.96% 18.46% 20.96% 23.46% 25.95% 28.45%
danych 8.46% 10.96% 13.45% 15.95% 18.45% 20.95% 23.45% 25.94% 28.44% 30.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:570
% 11.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  91  30.95
Kozielice 2 103  272  272  253  49  19.37
Lipiany 4 900  815  815  771  46  5.97
Przelewice 4 277  500  500  476  60  12.61
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  264  10.03
Warnice 2 827  372  372  355  60  16.90
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  570  11.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 44 7.72 0.92
RZEPA Jarosław Michał 205 35.96 4.29
KORCZYŃSKA Dorota Marta 13 2.28 0.27
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 1 0.18 0.02
KRAWCZUK Jan 12 2.11 0.25
FIEDOROWICZ Czesław 3 0.53 0.06
KULINICZ Tomasz Teodor 0 0.00 0.00
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 268 47.02 5.61
KUCHARSKA Barbara 9 1.58 0.19
MIĆKO Ryszard Józef 15 2.63 0.31