A  A+ A+

Powiat stargardzki 

stargardzki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 597
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 911
Liczba ważnych kart:18 906
Frekwencja wyborcza:19.78%
Liczba głosów ważnych:18 219
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stargard Szczeciński 54 992  13 224  13 222  12 793  0.00
Chociwel 4 846  626  626  601  0.00
Dobrzany 4 111  471  471  450  0.00
Dolice 6 354  910  910  847  0.00
Ińsko 3 022  414  414  399  0.00
Kobylanka 3 806  923  922  910  0.00
Marianowo 2 497  396  395  369  0.00
Stara Dąbrowa 2 834  247  247  229  0.00
Stargard Szczeciński 9 704  1 321  1 321  1 256  0.00
Suchań 3 431  379  378  365  0.00
Ogółem 95 597  18 911  18 906  18 219  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne