A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat stargardzki 

stargardzki
brak 25.47% 27.10% 28.73% 30.36% 31.99% 33.62% 35.24% 36.87% 38.50% 40.13%
danych 27.09% 28.72% 30.35% 31.98% 33.61% 35.23% 36.86% 38.49% 40.12% 41.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 597
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 911
Liczba ważnych kart:18 906
Frekwencja wyborcza:19.78%
Liczba głosów ważnych:18 219
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:7 175
% 39.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stargard Szczeciński 54 992  13 224  13 222  12 793  5 293  41.37
Chociwel 4 846  626  626  601  180  29.95
Dobrzany 4 111  471  471  450  141  31.33
Dolice 6 354  910  910  847  287  33.88
Ińsko 3 022  414  414  399  145  36.34
Kobylanka 3 806  923  922  910  380  41.76
Marianowo 2 497  396  395  369  94  25.47
Stara Dąbrowa 2 834  247  247  229  78  34.06
Stargard Szczeciński 9 704  1 321  1 321  1 256  469  37.34
Suchań 3 431  379  378  365  108  29.59
Ogółem 95 597  18 911  18 906  18 219  7 175  39.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 3 476 48.45 19.08
BUKIEWICZ Bożenna 251 3.50 1.38
GRODZKI Tomasz Paweł 1 072 14.94 5.88
KUNICKA Halina 139 1.94 0.76
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 51 0.71 0.28
MACHALICA Krzysztof Edward 20 0.28 0.11
ŁAWRYNOWICZ Zofia 1 842 25.67 10.11
MARCINKIEWICZ Mirosław 83 1.16 0.46
ŁĄCKI Artur Jarosław 29 0.40 0.16
KOCHAN Magdalena Maria 212 2.95 1.16