A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat świdwiński 

świdwiński
brak 10.77% 13.15% 15.54% 17.92% 20.30% 22.69% 25.07% 27.45% 29.83% 32.22%
danych 13.14% 15.53% 17.91% 20.29% 22.68% 25.06% 27.44% 29.82% 32.21% 34.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:1 634
% 26.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  774  34.60
Brzeżno 2 310  330  330  320  74  23.13
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  536  23.66
Rąbino 3 073  441  441  418  45  10.77
Sławoborze 3 345  370  370  343  83  24.20
Świdwin 4 911  580  579  543  122  22.47
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  1 634  26.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 998 61.08 16.29
BUKIEWICZ Bożenna 96 5.88 1.57
GRODZKI Tomasz Paweł 127 7.77 2.07
KUNICKA Halina 79 4.83 1.29
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 125 7.65 2.04
MACHALICA Krzysztof Edward 16 0.98 0.26
ŁAWRYNOWICZ Zofia 26 1.59 0.42
MARCINKIEWICZ Mirosław 46 2.82 0.75
ŁĄCKI Artur Jarosław 14 0.86 0.23
KOCHAN Magdalena Maria 107 6.55 1.75