A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat wałecki 

wałecki
brak 29.59% 30.93% 32.27% 33.61% 34.95% 36.29% 37.63% 38.97% 40.31% 41.65%
danych 30.92% 32.26% 33.60% 34.94% 36.28% 37.62% 38.96% 40.30% 41.64% 42.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:2 451
% 35.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  1 547  36.84
Człopa 4 067  505  505  477  159  33.33
Mirosławiec 4 212  552  552  521  224  42.99
Tuczno 4 012  547  547  514  165  32.10
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  356  29.59
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  2 451  35.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 736 70.83 25.11
BUKIEWICZ Bożenna 112 4.57 1.62
GRODZKI Tomasz Paweł 219 8.94 3.17
KUNICKA Halina 99 4.04 1.43
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 52 2.12 0.75
MACHALICA Krzysztof Edward 29 1.18 0.42
ŁAWRYNOWICZ Zofia 29 1.18 0.42
MARCINKIEWICZ Mirosław 57 2.33 0.82
ŁĄCKI Artur Jarosław 20 0.82 0.29
KOCHAN Magdalena Maria 98 4.00 1.42