A  A+ A+

Powiat łobeski 

łobeski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 026
Liczba ważnych kart:4 025
Frekwencja wyborcza:13.40%
Liczba głosów ważnych:3 793
% głosów ważnych:94.24%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra 3 543  316  316  295  0.00
Łobez 11 303  1 810  1 810  1 735  0.00
Radowo Małe 2 991  321  321  302  0.00
Resko 6 448  860  859  796  0.00
Węgorzyno 5 761  719  719  665  0.00
Ogółem 30 046  4 026  4 025  3 793  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne