A  A+ A+

Powiat brodnicki 

brodnicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  0.00
Bobrowo 5 023  808  808  776  0.00
Brodnica 5 946  969  969  933  0.00
Brzozie 2 908  503  503  482  0.00
Górzno 3 193  581  581  562  0.00
Bartniczka 3 689  630  630  605  0.00
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  0.00
Osiek 3 214  468  468  435  0.00
Świedziebnia 4 184  924  924  887  0.00
Zbiczno 3 831  739  739  696  0.00
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne