A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 1.30% 1.46% 1.61% 1.77% 1.92% 2.08% 2.23% 2.39% 2.54% 2.70%
danych 1.45% 1.60% 1.76% 1.91% 2.07% 2.22% 2.38% 2.53% 2.69% 2.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:432
% 2.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  60  1.55
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  30  2.85
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  40  2.21
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  104  2.76
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  39  2.70
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  40  1.30
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  44  2.64
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  75  2.74
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  432  2.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 147 34.03 0.76
ŁUCZAK Stefan Nikodem 19 4.40 0.10
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 45 10.42 0.23
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 44 10.19 0.23
ŁABĘCKI Bogdan 39 9.03 0.20
MATCZAK Agnieszka Ewa 41 9.49 0.21
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 20 4.63 0.10
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 30 6.94 0.15
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 12 2.78 0.06
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 35 8.10 0.18