A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat toruński 

toruński
brak 5.91% 6.14% 6.38% 6.61% 6.85% 7.08% 7.31% 7.55% 7.78% 8.02%
danych 6.13% 6.37% 6.60% 6.84% 7.07% 7.30% 7.54% 7.77% 8.01% 8.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:1 053
% 7.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  144  6.76
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  84  7.98
Czernikowo 6 867  923  923  880  52  5.91
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  218  7.13
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  69  6.53
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  113  8.25
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  147  7.04
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  72  8.13
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  154  7.45
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  1 053  7.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSTRZEWA Jacek Andrzej 657 62.39 4.50
OSIŃSKI Arkadiusz Marek 72 6.84 0.49
NOWICKA Marta 93 8.83 0.64
CIĘGOTURA Kamil 59 5.60 0.40
RYBACKA Marlena Hanna 17 1.61 0.12
WIECZOREK Dariusz 41 3.89 0.28
WYSIŃSKA Magdalena 26 2.47 0.18
DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 34 3.23 0.23
BRONOWSKI Łukasz Piotr 29 2.75 0.20
KRAWCZYSZYN Tomasz 25 2.37 0.17