A  A+ A+

Powiat chełmski 

chełmski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  0.00
Białopole 2 609  441  441  424  0.00
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  0.00
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  0.00
Dubienka 2 149  413  413  400  0.00
Kamień 3 287  632  632  606  0.00
Leśniowice 3 167  578  578  554  0.00
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  0.00
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  0.00
Sawin 4 664  906  906  858  0.00
Siedliszcze 5 624  828  828  787  0.00
Wierzbica 4 296  883  882  838  0.00
Wojsławice 3 319  667  666  645  0.00
Żmudź 2 656  526  526  508  0.00
Rejowiec 5 400  771  771  726  0.00
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne