A  A+ A+

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  0.00
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  0.00
Horodło 4 550  683  683  652  0.00
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  0.00
Mircze 6 442  946  946  908  0.00
Trzeszczany 3 727  551  551  526  0.00
Uchanie 4 063  813  813  779  0.00
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  0.00
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne