A  A+ A+

Powiat janowski 

janowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 786
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 793
Liczba ważnych kart:10 792
Frekwencja wyborcza:27.83%
Liczba głosów ważnych:10 556
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Batorz 2 788  759  759  740  0.00
Chrzanów 2 495  791  791  777  0.00
Dzwola 5 344  1 547  1 547  1 511  0.00
Godziszów 4 895  1 965  1 965  1 942  0.00
Janów Lubelski 13 451  3 658  3 658  3 585  0.00
Modliborzyce 5 902  1 246  1 246  1 195  0.00
Potok Wielki 3 911  827  826  806  0.00
Ogółem 38 786  10 793  10 792  10 556  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne