A  A+ A+

Powiat lubelski 

lubelski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  0.00
Borzechów 3 216  957  957  907  0.00
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  0.00
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  0.00
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  0.00
Jabłonna 6 264  945  945  920  0.00
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  0.00
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  0.00
Krzczonów 3 979  717  717  691  0.00
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  0.00
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  0.00
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  0.00
Wojciechów 4 797  916  916  884  0.00
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  0.00
Wysokie 3 918  848  848  818  0.00
Zakrzew 2 611  508  508  489  0.00
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne