A  A+ A+

Powiat parczewski 

parczewski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 917
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 767
Liczba ważnych kart:5 767
Frekwencja wyborcza:19.28%
Liczba głosów ważnych:5 554
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębowa Kłoda 3 313  532  532  510  0.00
Jabłoń 3 218  756  756  717  0.00
Milanów 3 254  614  614  585  0.00
Parczew 12 422  2 442  2 442  2 369  0.00
Podedwórze 1 505  281  281  275  0.00
Siemień 3 958  746  746  718  0.00
Sosnowica 2 247  396  396  380  0.00
Ogółem 29 917  5 767  5 767  5 554  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne