A  A+ A+

Powiat świdnicki 

świdnicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  0.00
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  0.00
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  0.00
Rybczewice 3 038  473  473  455  0.00
Trawniki 7 277  961  961  913  0.00
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne