A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat gorzowski 

gorzowski
brak 6.43% 6.68% 6.92% 7.17% 7.41% 7.66% 7.90% 8.15% 8.39% 8.64%
danych 6.67% 6.91% 7.16% 7.40% 7.65% 7.89% 8.14% 8.38% 8.63% 8.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:670
% 7.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  166  6.46
Bogdaniec 5 443  891  891  867  77  8.88
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  70  6.43
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  126  8.21
Lubiszyn 5 405  709  709  685  56  8.18
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  81  8.10
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  94  6.44
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  670  7.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 278 41.49 3.02
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 89 13.28 0.97
JONCZEK Joanna Małgorzata 21 3.13 0.23
BIELEWICZ Przemysław 17 2.54 0.18
BIAŁOKOZ Andrzej 9 1.34 0.10
RATAJCZAK Mariusz 27 4.03 0.29
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 0.45 0.03
PUCEK Mateusz Sebastian 18 2.69 0.20
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 191 28.51 2.08
GŁADKOW Jan 17 2.54 0.18