A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:383
% 5.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  120  5.51
Bobrowice 2 595  445  445  426  32  7.51
Bytnica 2 064  227  227  216  3.70
Dąbie 3 962  555  555  519  18  3.47
Gubin 5 900  792  792  752  40  5.32
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  147  6.04
Maszewo 2 335  207  207  193  18  9.33
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  383  5.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 145 37.86 2.16
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 24 6.27 0.36
JONCZEK Joanna Małgorzata 14 3.66 0.21
BIELEWICZ Przemysław 16 4.18 0.24
BIAŁOKOZ Andrzej 2 0.52 0.03
RATAJCZAK Mariusz 8 2.09 0.12
BAWOLSKA Wioletta Helena 6 1.57 0.09
PUCEK Mateusz Sebastian 33 8.62 0.49
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 122 31.85 1.82
GŁADKOW Jan 13 3.39 0.19