A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat nowosolski 

nowosolski
brak 4.42% 5.08% 5.75% 6.41% 7.08% 7.74% 8.40% 9.07% 9.73% 10.40%
danych 5.07% 5.74% 6.40% 7.07% 7.73% 8.39% 9.06% 9.72% 10.39% 11.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 279
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 309
Liczba ważnych kart:12 309
Frekwencja wyborcza:17.77%
Liczba głosów ważnych:11 869
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:823
% 6.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowa Sól 31 638  6 629  6 628  6 438  429  6.66
Bytom Odrzański 4 347  729  729  703  40  5.69
Kolsko 2 648  398  399  367  25  6.81
Kożuchów 12 844  1 852  1 852  1 786  121  6.77
Nowa Sól 5 443  828  828  802  54  6.73
Nowe Miasteczko 4 391  686  686  638  48  7.52
Otyń 5 204  875  875  841  93  11.06
Siedlisko 2 764  312  312  294  13  4.42
Ogółem 69 279  12 309  12 309  11 869  823  6.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 382 46.42 3.22
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 34 4.13 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 22 2.67 0.19
BIELEWICZ Przemysław 27 3.28 0.23
BIAŁOKOZ Andrzej 12 1.46 0.10
RATAJCZAK Mariusz 58 7.05 0.49
BAWOLSKA Wioletta Helena 16 1.94 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 26 3.16 0.22
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 227 27.58 1.91
GŁADKOW Jan 19 2.31 0.16