A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat słubicki 

słubicki
brak 0.72% 0.80% 0.88% 0.96% 1.04% 1.12% 1.20% 1.28% 1.36% 1.44%
danych 0.79% 0.87% 0.95% 1.03% 1.11% 1.19% 1.27% 1.35% 1.43% 1.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 968
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 003
Liczba ważnych kart:6 002
Frekwencja wyborcza:16.24%
Liczba głosów ważnych:5 712
% głosów ważnych:95.17%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 1.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cybinka 5 346  622  622  593  1.52
Górzyca 3 305  442  442  410  0.98
Ośno Lubuskie 5 173  822  822  764  11  1.44
Rzepin 7 837  1 166  1 166  1 110  0.72
Słubice 15 307  2 951  2 950  2 835  39  1.38
Ogółem 36 968  6 003  6 002  5 712  71  1.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 29 40.85 0.51
DYMITRIADIS Dimitris 8 11.27 0.14
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0 0.00 0.00
OYEDEMI Dorota Barbara 6 8.45 0.11
ADEL Juliusz Wilhelm 1 1.41 0.02
MIETLICKI Mateusz Marcin 2 2.82 0.04
MICHALSKI Daniel 7 9.86 0.12
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 18 25.35 0.32