A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
brak 20.81% 22.56% 24.31% 26.06% 27.81% 29.56% 31.31% 33.06% 34.81% 36.56%
danych 22.55% 24.30% 26.05% 27.80% 29.55% 31.30% 33.05% 34.80% 36.55% 38.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:1 808
% 33.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  159  20.81
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  709  34.50
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  140  32.94
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  685  38.31
Zwierzyn 3 497  468  468  434  115  26.50
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  1 808  33.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 029 56.91 18.83
BUKIEWICZ Bożenna 431 23.84 7.89
GRODZKI Tomasz Paweł 74 4.09 1.35
KUNICKA Halina 76 4.20 1.39
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 9 0.50 0.16
MACHALICA Krzysztof Edward 18 1.00 0.33
ŁAWRYNOWICZ Zofia 32 1.77 0.59
MARCINKIEWICZ Mirosław 87 4.81 1.59
ŁĄCKI Artur Jarosław 8 0.44 0.15
KOCHAN Magdalena Maria 44 2.43 0.80