A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
brak 7.20% 8.88% 10.55% 12.23% 13.90% 15.58% 17.25% 18.93% 20.60% 22.28%
danych 8.87% 10.54% 12.22% 13.89% 15.57% 17.24% 18.92% 20.59% 22.27% 23.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:632
% 11.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  183  23.95
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  148  7.20
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  63  14.82
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  189  10.57
Zwierzyn 3 497  468  468  434  49  11.29
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  632  11.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 231 36.55 4.23
RZEPA Jarosław Michał 22 3.48 0.40
KORCZYŃSKA Dorota Marta 19 3.01 0.35
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 74 11.71 1.35
KRAWCZUK Jan 5 0.79 0.09
FIEDOROWICZ Czesław 20 3.16 0.37
KULINICZ Tomasz Teodor 3 0.47 0.05
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 8 1.27 0.15
KUCHARSKA Barbara 246 38.92 4.50
MIĆKO Ryszard Józef 4 0.63 0.07