A  A+ A+

Powiat sulęciński 

sulęciński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 566
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 671
Liczba ważnych kart:4 670
Frekwencja wyborcza:16.35%
Liczba głosów ważnych:4 450
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krzeszyce 3 746  525  525  499  0.00
Lubniewice 2 585  440  439  417  0.00
Słońsk 4 108  593  593  548  0.00
Sulęcin 12 525  2 420  2 420  2 331  0.00
Torzym 5 602  693  693  655  0.00
Ogółem 28 566  4 671  4 670  4 450  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne