A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat sulęciński 

sulęciński
brak 5.80% 6.08% 6.37% 6.65% 6.93% 7.22% 7.50% 7.78% 8.06% 8.35%
danych 6.07% 6.36% 6.64% 6.92% 7.21% 7.49% 7.77% 8.05% 8.34% 8.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 566
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 671
Liczba ważnych kart:4 670
Frekwencja wyborcza:16.35%
Liczba głosów ważnych:4 450
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:305
% 6.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krzeszyce 3 746  525  525  499  29  5.81
Lubniewice 2 585  440  439  417  36  8.63
Słońsk 4 108  593  593  548  37  6.75
Sulęcin 12 525  2 420  2 420  2 331  165  7.08
Torzym 5 602  693  693  655  38  5.80
Ogółem 28 566  4 671  4 670  4 450  305  6.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 128 41.97 2.88
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 12 3.93 0.27
JONCZEK Joanna Małgorzata 27 8.85 0.61
BIELEWICZ Przemysław 8 2.62 0.18
BIAŁOKOZ Andrzej 6 1.97 0.13
RATAJCZAK Mariusz 16 5.25 0.36
BAWOLSKA Wioletta Helena 8 2.62 0.18
PUCEK Mateusz Sebastian 13 4.26 0.29
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 83 27.21 1.87
GŁADKOW Jan 4 1.31 0.09