A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat żagański 

żagański
brak 0.00% 0.13% 0.25% 0.38% 0.50% 0.63% 0.75% 0.88% 1.00% 1.13%
danych 0.12% 0.24% 0.37% 0.49% 0.62% 0.74% 0.87% 0.99% 1.12% 1.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 540
Liczba ważnych kart:10 538
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:10 145
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 0.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gozdnica 2 717  333  333  321  1.25
Żagań 21 047  4 154  4 153  4 024  25  0.62
Brzeźnica 3 005  550  550  527  0.38
Iłowa 5 689  896  896  866  0.92
Małomice 4 381  568  568  536  1.12
Niegosławice 3 628  456  456  440  1.14
Szprotawa 17 212  2 587  2 587  2 479  20  0.81
Wymiarki 1 949  224  224  211  0.00
Żagań 5 587  772  771  741  0.40
Ogółem 65 215  10 540  10 538  10 145  73  0.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 30 41.10 0.30
DYMITRIADIS Dimitris 4 5.48 0.04
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 4 5.48 0.04
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 1.37 0.01
OYEDEMI Dorota Barbara 6 8.22 0.06
ADEL Juliusz Wilhelm 3 4.11 0.03
MIETLICKI Mateusz Marcin 9 12.33 0.09
MICHALSKI Daniel 9 12.33 0.09
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 7 9.59 0.07