A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wschowski 

wschowski
brak 7.38% 7.52% 7.66% 7.81% 7.95% 8.09% 8.23% 8.37% 8.52% 8.66%
danych 7.51% 7.65% 7.80% 7.94% 8.08% 8.22% 8.36% 8.51% 8.65% 8.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 040
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 847
Liczba ważnych kart:4 847
Frekwencja wyborcza:15.62%
Liczba głosów ważnych:4 645
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:365
% 7.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sława 9 827  1 507  1 507  1 454  128  8.80
Szlichtyngowa 4 009  574  574  542  40  7.38
Wschowa 17 204  2 766  2 766  2 649  197  7.44
Ogółem 31 040  4 847  4 847  4 645  365  7.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 187 51.23 4.03
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 23 6.30 0.50
JONCZEK Joanna Małgorzata 7 1.92 0.15
BIELEWICZ Przemysław 10 2.74 0.22
BIAŁOKOZ Andrzej 4 1.10 0.09
RATAJCZAK Mariusz 13 3.56 0.28
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 0.27 0.02
PUCEK Mateusz Sebastian 14 3.84 0.30
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 98 26.85 2.11
GŁADKOW Jan 8 2.19 0.17