A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 21503 Numer obwodu głosowania 11
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat oławski Gmina Jelcz-Laskowice
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Hala Sportowa 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Partyzantów 1
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2026
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2026
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1399
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 926
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 473
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 473
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 473
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 473
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 449
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 27
2. DOBROSZ Janusz Konrad 3
3. JAKI Patryk Tomasz 1
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem31
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 1
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 1
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 36
2. WOŹNIAK Piotr Jan 0
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 2
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 1
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 1
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 10
9. DUDA Katarzyna Beata 1
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem52
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:167
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 95
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 55
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 9
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 2
6. MACHAŁEK Marzena Anna 1
7. GIBAS Teresa Jadwiga 0
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 1
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 2
Razem167
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 4
2. KUBICA Anna Maria 0
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 3
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 1
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem9
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 7
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 1
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 2
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 1
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 1
Razem13
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 19
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 1
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 4
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 1
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 2
7. KAWKA Karina Anna 0
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 0
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 1
Razem29
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:138
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 119
2. JAZŁOWIECKA Danuta 1
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 13
4. SYNOWSKA Alicja 4
5. TUTAJ Jerzy 0
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 0
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 0
Razem138
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 1
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 3
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 2
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1
Razem7