A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 26101 Numer obwodu głosowania 10
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat Jelenia Góra Gmina Jelenia Góra
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Jeleniogórskie Centrum Kultury 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1943
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1942
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 1
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1400
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 961
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 439
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 438
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 439
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 439
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 427
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 5
2. DOBROSZ Janusz Konrad 2
3. JAKI Patryk Tomasz 1
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 1
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 2
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem11
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 0
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 1
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem1
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:71
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 36
2. WOŹNIAK Piotr Jan 1
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 4
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 2
6. CHADŻY Wojciech 22
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 4
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem71
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:93
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 41
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 9
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 2
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 1
6. MACHAŁEK Marzena Anna 35
7. GIBAS Teresa Jadwiga 0
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 0
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 3
Razem93
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 13
2. KUBICA Anna Maria 1
3. NOWAK Bogusław Jerzy 1
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 4
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1
Razem20
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 1
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 3
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 3
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem7
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 13
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 5
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 0
7. KAWKA Karina Anna 0
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 2
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 5
Razem27
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:190
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 142
2. JAZŁOWIECKA Danuta 22
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 20
4. SYNOWSKA Alicja 0
5. TUTAJ Jerzy 1
6. BROK Anna 1
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 2
8. PICHLA Grażyna Bożena 1
9. KOTAPKA Jan Tomasz 1
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 0
Razem190
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 3
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 0
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 2
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 1
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1
Razem7