A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 26101 Numer obwodu głosowania 18
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze
Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat Jelenia Góra Gmina Jelenia Góra
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 11 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 9
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2379
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2379
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1700
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1005
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 695
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 695
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 694
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 694
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 682
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 21
2. DOBROSZ Janusz Konrad 2
3. JAKI Patryk Tomasz 0
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 1
8. KIELKA Wojciech Antoni 1
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 1
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem26
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 2
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:122
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 83
2. WOŹNIAK Piotr Jan 2
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 1
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 3
6. CHADŻY Wojciech 30
7. JANIEC Alicja Jadwiga 1
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 1
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem122
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:155
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 50
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 20
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 1
4. KŁOSOWSKI Sławomir 2
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 3
6. MACHAŁEK Marzena Anna 70
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 6
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 2
Razem155
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 13
2. KUBICA Anna Maria 5
3. NOWAK Bogusław Jerzy 1
4. GÓRNIAK Judyta 1
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 0
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem21
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 4
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 1
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 0
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 6
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem11
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 23
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 1
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 1
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 1
7. KAWKA Karina Anna 3
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 1
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 4
Razem34
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:295
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 211
2. JAZŁOWIECKA Danuta 41
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 18
4. SYNOWSKA Alicja 6
5. TUTAJ Jerzy 4
6. BROK Anna 3
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 7
8. PICHLA Grażyna Bożena 4
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 1
Razem295
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 5
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 3
4. SKOWRON Zbigniew 2
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 3
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 2
Razem16