A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 41301 Numer obwodu głosowania 6
Okręg wyborczy nr 2 Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat sępoleński Gmina Kamień Krajeński
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
WIEJSKI DOM KULTURY 89-430 PŁOCICZ 22
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 619
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 619
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 430
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 301
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 129
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 129
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 129
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 129
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 119
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 2
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 1
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 0
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 3
5. ŁABĘCKI Bogdan 1
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 1
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 0
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 0
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 0
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 0
Razem8
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 2
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 0
5. POŁĄCZAK Wojciech 0
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 0
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 7
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 1
3. POLAK Urszula 0
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 0
5. IWICKA Urszula 0
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 0
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 0
Razem8
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 15
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 3
3. DRAB Marzenna Stefania 0
4. BANASZAK Adam Heliodor 1
5. KOWALSKI Wojciech Lech 0
6. STOLECKA Małgorzata 1
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 0
8. ADAMOWICZ Beata 3
9. ZAJĄKAŁA Jacek 2
10. BOROWIAK Joanna Beata 2
Razem27
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 1
2. KRUPA Łukasz Marcin 0
3. STRAUSS Hanna Barbara 0
4. KRÓLEWICZ Mirosław 0
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 1
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 0
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 1
Razem3
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 1
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 0
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 1
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 1
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 1
Razem4
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 1
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 0
3. NOWICKA Marta 0
4. CIĘGOTURA Kamil 0
5. RYBACKA Marlena Hanna 1
6. WIECZOREK Dariusz 0
7. WYSIŃSKA Magdalena 0
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 1
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 0
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 1
Razem4
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:40
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 3
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 2
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 12
4. JANOSZ Anna 0
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 0
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 1
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 1
8. ELIASZ Józef Henryk 0
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 20
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 1
Razem40
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 17
2. MES Ewa Monika 0
3. BARANOWSKI Krzysztof 1
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 1
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 0
7. OWCZARZ Andrzej 3
8. WICHROWSKA Magdalena 0
9. KURZAWA Dariusz 0
10. SOSNOWSKI Zbigniew 1
Razem23