A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 60701 Numer obwodu głosowania 5
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat kraśnicki Gmina Kraśnik
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 23-204 Kraśnik Księdza Popiełuszki 1
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2071
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2071
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1442
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 851
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 591
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 591
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 591
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 591
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 567
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 7
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 1
3. KAWA Franciszek Wiesław 1
4. MURAT Krystyna Anna 0
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 1
7. GARBACZ Maria Halina 2
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 2
9. DUBIEL Jacek 6
10. KOZIEŁ Krzysztof 0
Razem20
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 6
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1
3. PODSTAWKA Karol 1
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 0
7. WUCZKO Tomasz 1
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 7
10. ROWIŃSKI Wojciech 0
Razem16
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:36
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 23
2. GOŁAWSKA Kazimiera 3
3. KURZĘPA Irena 2
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 0
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 2
7. SZYMAŃSKI Adam 2
8. CZARNACKA Agata Alicja 0
9. STACHURA Rafał Artur 1
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 3
Razem36
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:278
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 50
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 111
3. ZAWIŚLAK Sławomir 2
4. MAZUREK Beata 1
5. GORAJEK Beata Anna 4
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 6
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 0
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 0
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 103
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 1
Razem278
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 16
2. KURCZUK Grzegorz 1
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 0
5. LIPIŃSKA Paulina 9
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 0
8. PŁACHTA Łukasz Jan 1
9. POPIOŁEK Zofia 1
10. KABACIŃSKI Michał 1
Razem29
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 2
2. MAŃKA Andrzej 0
3. TOBIASZ Violetta 0
4. BOREK Anna 1
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0
6. CISAK Dorota 2
7. KRUPA Elżbieta 0
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 1
Razem7
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 9
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 1
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 0
4. POPEK Amadeusz Jan 1
5. HOŁOWNIA Magdalena 0
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 3
7. BIŁANT Paweł 0
8. BOLIBOK Małgorzata 0
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 5
Razem19
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:86
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 48
2. LIPIŃSKA Monika Maria 20
3. GRAD Mariusz 5
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 0
5. GRABCZUK Krzysztof 9
6. BIELECKA Izabela 0
7. BRONIEWICZ Bogusław 1
8. WETOSZKA Krystyna 3
9. TARAS Mirosław Henryk 0
10. POŻAK Janusz 0
Razem86
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:70
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 0
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 52
3. TOKARSKA Genowefa 8
4. ZAJĄC Józef 5
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 3
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1
7. LITWINIUK Przemysław 1
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 0
Razem70
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 3
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1
10. JAKUBCZAK Agnieszka 2
Razem6