A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 66301 Numer obwodu głosowania 4
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat Lublin Gmina Lublin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Bursa Szkolna Nr 1 20-052 Lublin ul. Ks. J. Popiełuszki 7
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2246
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2246
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1560
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 715
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 845
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 845
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 7
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 845
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 845
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 836
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 7
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 5
3. KAWA Franciszek Wiesław 2
4. MURAT Krystyna Anna 1
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 3
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 0
Razem18
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 17
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0
3. PODSTAWKA Karol 3
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 1
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 1
Razem22
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 20
2. GOŁAWSKA Kazimiera 3
3. KURZĘPA Irena 0
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 1
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 1
7. SZYMAŃSKI Adam 0
8. CZARNACKA Agata Alicja 0
9. STACHURA Rafał Artur 1
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 3
Razem29
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:325
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 104
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 191
3. ZAWIŚLAK Sławomir 2
4. MAZUREK Beata 2
5. GORAJEK Beata Anna 5
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 13
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 0
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 3
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 1
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 4
Razem325
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:59
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 44
2. KURCZUK Grzegorz 9
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 0
5. LIPIŃSKA Paulina 1
6. PALONKA Marek Franciszek 1
7. WÓJCIK Dorota Ewa 1
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 3
10. KABACIŃSKI Michał 0
Razem59
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:28
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 23
2. MAŃKA Andrzej 0
3. TOBIASZ Violetta 2
4. BOREK Anna 0
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 2
6. CISAK Dorota 1
7. KRUPA Elżbieta 0
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 0
Razem28
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:58
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 36
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 10
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 3
4. POPEK Amadeusz Jan 1
5. HOŁOWNIA Magdalena 1
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0
7. BIŁANT Paweł 0
8. BOLIBOK Małgorzata 0
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 7
Razem58
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:211
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 71
2. LIPIŃSKA Monika Maria 81
3. GRAD Mariusz 22
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 2
5. GRABCZUK Krzysztof 22
6. BIELECKA Izabela 2
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 1
9. TARAS Mirosław Henryk 8
10. POŻAK Janusz 2
Razem211
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:82
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 4
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 63
3. TOKARSKA Genowefa 7
4. ZAJĄC Józef 4
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 1
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 1
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 1
Razem82
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 1
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 1
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 1
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 1
Razem4