A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 66301 Numer obwodu głosowania 91
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat Lublin Gmina Lublin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Nr 81 20-560 Lublin ul. Wyżynna 10
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2067
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2067
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1450
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 762
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 688
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 688
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 688
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 688
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 682
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 15
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 3
3. KAWA Franciszek Wiesław 1
4. MURAT Krystyna Anna 4
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 6
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 1
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 0
Razem30
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:35
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 26
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 5
3. PODSTAWKA Karol 1
4. BUJAŁA Adriana Iwona 1
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 1
7. WUCZKO Tomasz 1
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 0
Razem35
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 29
2. GOŁAWSKA Kazimiera 2
3. KURZĘPA Irena 8
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 3
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 1
7. SZYMAŃSKI Adam 1
8. CZARNACKA Agata Alicja 0
9. STACHURA Rafał Artur 1
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 0
Razem45
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:201
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 68
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 90
3. ZAWIŚLAK Sławomir 3
4. MAZUREK Beata 2
5. GORAJEK Beata Anna 3
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 24
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 0
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 6
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 1
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 4
Razem201
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:33
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 23
2. KURCZUK Grzegorz 5
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 0
5. LIPIŃSKA Paulina 4
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 0
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 0
10. KABACIŃSKI Michał 1
Razem33
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 14
2. MAŃKA Andrzej 1
3. TOBIASZ Violetta 1
4. BOREK Anna 1
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 1
6. CISAK Dorota 1
7. KRUPA Elżbieta 1
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 0
Razem21
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:58
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 27
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 9
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 6
4. POPEK Amadeusz Jan 2
5. HOŁOWNIA Magdalena 3
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0
7. BIŁANT Paweł 1
8. BOLIBOK Małgorzata 1
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 9
Razem58
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:178
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 57
2. LIPIŃSKA Monika Maria 75
3. GRAD Mariusz 9
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 2
5. GRABCZUK Krzysztof 22
6. BIELECKA Izabela 4
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 0
9. TARAS Mirosław Henryk 6
10. POŻAK Janusz 3
Razem178
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:78
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 4
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 63
3. TOKARSKA Genowefa 4
4. ZAJĄC Józef 2
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 0
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 5
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 0
Razem78
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 1
2. PATYRA Elżbieta Beata 1
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 1
Razem3