A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 66301 Numer obwodu głosowania 102
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat Lublin Gmina Lublin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "CHOINY" 20-868 Lublin ul. Gorczańska 2
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2096
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2096
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1450
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 519
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 931
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 931
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 8
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 931
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 931
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 923
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 1
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 2
3. KAWA Franciszek Wiesław 0
4. MURAT Krystyna Anna 0
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 0
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 2
10. KOZIEŁ Krzysztof 2
Razem7
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 8
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1
3. PODSTAWKA Karol 1
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 0
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 0
Razem10
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 30
2. GOŁAWSKA Kazimiera 2
3. KURZĘPA Irena 0
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 0
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 0
7. SZYMAŃSKI Adam 1
8. CZARNACKA Agata Alicja 2
9. STACHURA Rafał Artur 1
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 1
Razem37
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:263
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 107
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 143
3. ZAWIŚLAK Sławomir 1
4. MAZUREK Beata 3
5. GORAJEK Beata Anna 1
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 5
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 0
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 1
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 0
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 2
Razem263
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:66
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 45
2. KURCZUK Grzegorz 11
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 3
4. POZNAŃSKI Marek 0
5. LIPIŃSKA Paulina 3
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 1
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 0
10. KABACIŃSKI Michał 3
Razem66
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 29
2. MAŃKA Andrzej 1
3. TOBIASZ Violetta 0
4. BOREK Anna 0
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 2
6. CISAK Dorota 0
7. KRUPA Elżbieta 0
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 2
Razem34
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:70
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 52
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 0
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 1
4. POPEK Amadeusz Jan 2
5. HOŁOWNIA Magdalena 0
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0
7. BIŁANT Paweł 0
8. BOLIBOK Małgorzata 1
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 14
Razem70
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:347
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 123
2. LIPIŃSKA Monika Maria 146
3. GRAD Mariusz 20
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 2
5. GRABCZUK Krzysztof 35
6. BIELECKA Izabela 3
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 1
9. TARAS Mirosław Henryk 14
10. POŻAK Janusz 3
Razem347
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:85
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 10
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 64
3. TOKARSKA Genowefa 5
4. ZAJĄC Józef 4
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 0
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 1
Razem85
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 1
2. PATYRA Elżbieta Beata 2
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 1
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 0
Razem4